ลิงก์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 

ลิงก์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2566
 https://tusm4-326c3.web.app/ 
 
เข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์