ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางเรียน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.33 MB
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.79 MB
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.3 MB
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.49 MB