ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การพัฒนาทักษะการจัดสวนแก้วสู่ความเป็นเลิศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 9
หลักเกณฑ์และวิธีในการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.97 MB 5
แบบขออนุญาตแลกเปลี่ยนคาบสอน/แทนคาบสอน ของครู Word Document ขนาดไฟล์ 1022.05 KB 8
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1023.18 KB 4
แบบวิเคราะห์แผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 7
แบบขออนุญาตใช้แผนการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 50.05 KB 4
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 6
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีงบประมาณ2562 (เรียงเอกสารตามหมายเลข1-3) RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.25 MB 23
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีงบประมาณ2562 (เรียงเอกสารตามหมายเลข4-5) RAR Archive ขนาดไฟล์ 485.83 KB 12