ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมััครผู้ประกอบการร้านค้า (อ่าน 19) 10 ส.ค. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (SAR) (อ่าน 32) 03 ส.ค. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.6 (อ่าน 93) 29 มิ.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.5 (อ่าน 62) 29 มิ.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.4 (อ่าน 101) 29 มิ.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.3 (อ่าน 68) 27 มิ.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.2 (อ่าน 71) 27 มิ.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.1 (อ่าน 88) 27 มิ.ย. 60
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี 2560 (อ่าน 87) 08 มิ.ย. 60
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนของนักเรียน (อ่าน 79) 26 พ.ค. 60
ขอเชิญผู้ปกครองเป็นกรรมการสายผ้าป่าสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 111) 26 พ.ค. 60
ผังห้องเรียนและอาคารเรียน (อ่าน 175) 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.6 (อ่าน 257) 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.5 (อ่าน 270) 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.4 (อ่าน 177) 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.4 (อ่าน 147) 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.3 (อ่าน 212) 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.2 (อ่าน 181) 16 พ.ค. 60
ตารางเรียน ม.1 (อ่าน 227) 16 พ.ค. 60
ตารางเรียนและผังอาคารเรียน (อ่าน 73) 16 พ.ค. 60
รายละเอียดเกี่ยวกับการขี้นรถรับ-ส่งโรงเรียน (อ่าน 1028) 12 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าระหว่างชั้นปีการศึกษา 2560 (อ่าน 385) 05 พ.ค. 60
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปี 2560 (อ่าน 722) 02 พ.ค. 60
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม (อ่าน 582) 25 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อศึกษาต่อชั้น ม.1 (รอบจัดที่เรียน) และ ม.4 (เพิ่มเติม)2560 (อ่าน 325) 23 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบจัดที่เรียน) ปีการศึกษา (อ่าน 447) 22 เม.ย. 60
ประกาศผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 468) 22 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 318) 19 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบที่ 2) (อ่าน 463) 18 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 369) 18 เม.ย. 60
ประกาศผลสอบ ม.1 (อ่าน 1035) 11 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 772) 07 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 788) 05 เม.ย. 60
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2208) 10 มี.ค. 60
ประกาศการสอบประมวลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) (อ่าน 704) 08 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียน(ม.3 เดิม)ที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม. 4 (อ่าน 623) 08 ก.พ. 60
รายชื่อนักเรียนที่เชิญผู้ปกครองประชุมก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 453) 08 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 (อ่าน 1020) 08 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัคร...!!! เจ้าหน้าที่ เลขานุการ ชาย 1 อัตรา ประจำสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 202) 06 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 424) 11 พ.ย. 59