ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เข้าต่อ ม.4(ประเภทความสามาถพิเศษ) (อ่าน 416) 30 มี.ค. 61
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 617) 30 มี.ค. 61
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 556) 30 มี.ค. 61
รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก (อ่าน 702) 26 มี.ค. 61
ผลการสอบประมวลความรู้ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 828) 09 มี.ค. 61
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนม.๓ (เดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.๔ (อ่าน 1052) 01 มี.ค. 61
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนม.๓ (เดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.๔ (่ต่อ) (อ่าน 1120) 01 มี.ค. 61
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 856) 27 ก.พ. 61
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2134) 25 ม.ค. 61
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1084) 04 พ.ย. 60
รายละเอียดนักเรียนขึ้นรถรับ-ส่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ไฟล์ PDF (อ่าน 687) 23 ต.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ึ้ขึ้นรถรับ-ส่งโรงเรียน ไฟล์ PDF (อ่าน 949) 23 ต.ค. 60
รายละเอียดนักเรียนขึ้นรถรับ-ส่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 748) 21 ต.ค. 60
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน (อ่าน 928) 13 ก.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.5 (อ่าน 585) 29 มิ.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.4 (อ่าน 729) 29 มิ.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.6 (อ่าน 615) 29 มิ.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.1 (อ่าน 835) 27 มิ.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.2 (อ่าน 636) 27 มิ.ย. 60
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.3 (อ่าน 659) 27 มิ.ย. 60
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี 2560 (อ่าน 632) 08 มิ.ย. 60
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำรถจักรยานยนต์มาโรงเรียนของนักเรียน (อ่าน 588) 26 พ.ค. 60
ผังห้องเรียนและอาคารเรียน (อ่าน 664) 16 พ.ค. 60
ตารางเรียนและผังอาคารเรียน (อ่าน 640) 16 พ.ค. 60