ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น - 12.00 น ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ คณะผู้บริหารของโรงเรียน ครูที่ปรึกษา หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 6
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,15:25   อ่าน 241 ครั้ง