ผู้บริหาร

นายปราโมทย์ มะโนปา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2013
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 808637
Page Views 1408658
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรรณพร มิตรยิ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภควดี วรรณวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวจารุณี คำใส
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ อินทรพรหม
ครู คศ.1

นางสาวศิขริน ศิริวิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวลลิตา จำปาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี ราชภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาวิตรี อินทร์แสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัยนา ผาลา
ครูผู้ช่วย

นางสุวดี คงเพ็ง
ครู คศ.3

นางสาวจุติพร ทิศาวงศ์

นางสาวสาริศา ทิศาวงศ์

นางสาวจุฑารัตน์ ตรีภพ