ผู้บริหาร

นายปราโมทย์ มะโนปา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2013
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 808594
Page Views 1408615
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

นางดลยา สร้อยแก้ว
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

นางมนัชญา สุวรรณรงค์
ที่ปรึกษา

นายไพศาล พันธ์ชาตรี
รองประธาน

นางดุษณีย์ ศิริกุล
ประชาสัมพันธ์

นายจิรัถ แสงดีจริง
รองประธาน

นายประยนต์ กิติลาภ
ประธานที่ปรึกษา

นางสาวเบญจวรรณ อุดมผล
เหรัญญิก

นายอมรพันธ์ โภคินเดชาเศรษฐ์
กิจกรรม

นายอนุศักดิ์ พิชัยอุตกฤษฎ์
เลขานุการ

นายสุวัฒน์ จันทรพร
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

นายแสงชัย เธียรนาราโรจน์
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายธนธัส สร้อยสน
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

นางวิไล รามจันทร์
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

นายจุมพล เปรมมานะ
ผู้ช่วยฝ่ายปฎิคม

นางธิดา นามวงศ์
กรรมการ