ผู้บริหาร

นายปราโมทย์ มะโนปา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2013
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 808603
Page Views 1408624
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวภควดี วรรณวงศ์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางจารุณี คำใส
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

นางรักษิณา แนบเนื้อ
หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสา

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ

ว่าที่ ร.ต.วีระเชน ชินศักดิ์ชัย
หัวหน้างานรักษาดินแดน

นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
หัวหน้ากิจกรรมรักการอ่าน

นางสาวนูรฮายาตรี บินยีกาซัน
หัวหน้ากิจกรรมการอ่าน คิด วิเคราะห์