ผู้บริหาร

นายปราโมทย์ มะโนปา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2013
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 808606
Page Views 1408627
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเดชธนา จักรแก้วภคกร
ครู คศ.2

นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน
ครู คศ.1

นางสาววรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุล
ครู คศ.1

นางสุมาลี โชคชนะ
ครู คศ.1

นางสาวภารดี เกรียงทวีชัย
ครู คศ.1

นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุ่ม
ครูผู้ช่วย

นายสุธรรม คูธนะวนิชพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิพล โพธิสาร
ครูผู้ช่วย

นายสุระพล ชาติเชื้อ