กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจิระยุทธ์ แสงโชคานนท์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธวัชชัย ยอดจันทร์
ครู

นายเมฑี ชมเหิม
ครู

นายชาคริต นุนาบี
ครูอัตราจ้างและผู้ฝึกสอนฟุตซอล

นายสิงหา นาคศิธร
ครูอัตราจ้าง