ผู้บริหาร

นายปราโมทย์ มะโนปา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2013
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 808633
Page Views 1408654
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกรรณิการ์ ว่าเร็วดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทองฉัตร เยาวมาลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนริสา อุ้ยกิ้ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีรนันท์ เทศารินทร์
ครู คศ.1

นางสาวสาลินี อินทรศิริ
ครูผู้ช่วย

นายชนะภูมิ อินนอก
ครูผู้ช่วย

นางรักษิณา แนบเนื้อ

นางสาวอริสา กาศสกุล