ผู้บริหาร

นายปราโมทย์ มะโนปา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/09/2013
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 808629
Page Views 1408650
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจีรศักดิ์ จันทร์จิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชัชวาลย์ พนัส
ครู คศ.1

นางสาวกัลยารัตน์ พรมศร
ครู คศ.1

นางสาววลัยภร ตันบุตร
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมา พูลประเสริฐ
ครู คศ.1

นางอุไรวรรณ นุนาบี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเยาวลักษณ์ จันทะเวช
ครูผู้ช่วย

นาวสาวอุไรลักษณ์ อินทรกำเนิด
ครูผู้ช่วย

นายอนุกูล ตุ้ยเขียว
ครูผู้ช่วย

นายนพรัตน์ บุดดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชุดา แสงวันดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญฤทัย จ้อยประดิษฐ์