กิจกรรมแนะแนว

นางสาวสุภารัตน์ พัฒนแหวว
ครู
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบลวรรณ จันทร์เขียว
ครูอัตราจ้าง