ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
นักเรียนสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน ติดต่อที่ห้องวัดผล 
ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. ใบคำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน
2. ใบ ปพ.1
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 45 ครั้ง