ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศลดเวลาคาบเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารวิชาการ
เนื่องจากในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 
มีประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม จึงขอลดเวลาเรียนของนักเรียนจากคาบละ 50 นาที เป็นคาบละ 45 นาที และเลิกเรียนในเวลา 14.30 น. ตามตารางเวลาดังรูปต่อไปนี้ 
 
จึงเรียนแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนทราบ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 26 ครั้ง