ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภา
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โดยแบ่งเป็นรอบดังนี้ 
๑. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,และ ๓ รอบเช้า ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๒. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕, และ ๖ รอบบ่าย ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมผู้ปกครองครั้งนี้
๑. รับฟังนโยบายการบริหารของท่านผู้อำนวยการ จีรศักดิ์ เดชเกิด
๒. พบครูที่ปรึกษาตามชั้นเรียน
๓. เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองโรงเรียน
๔. แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียน
๕. รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
๖. ชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 เพียงแค่มาพบท่านผู้อำนวยการและครูที่ปรึกษาเท่านั้นครับ)
*** โดยในวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนมีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านสวมหน้ากากหนามัยด้วยนะครับ***
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,22:33   อ่าน 51 ครั้ง