ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ..เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 153) 05 พ.ย. 64
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 261) 28 ต.ค. 64
วารสารโรงเเรียน ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 (อ่าน 1) 08 ต.ค. 64
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน เดือนตุลาคม (อ่าน 179) 07 ต.ค. 64
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 0) 26 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 88) 20 ส.ค. 64
ประชาสัมพันธ์วันภาษาไทยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อรับเกียรติบัตร (อ่าน 98) 29 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การเรียนออนไลน์ เดือนสิงหาคม (อ่าน 120) 29 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์​รายชื่อกิจกรรม​ชุมนุม​ ภาคเรียนที่1​ ปีการศึกษา​ 2564​ (อ่าน 421) 02 มิ.ย. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 (อ่าน 283) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 294) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาระหว่างชั้นเรียน ม.2-3 และม.5-6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 207) 31 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 213) 31 พ.ค. 64
ประกาศ สพม.กท.2 เรื่องผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 185) 29 พ.ค. 64
ประกาศ สพม.กท.2 เรื่องผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 216) 29 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน และรายงานตัวมอบตัว นักเรียน ม. 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ mep ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (อ่าน 206) 28 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนระหว่างปี ม.2-3,ม.5-6 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม (อ่าน 103) 28 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1รอบ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ สพม.กท.2 จัดหาที่เรียน รายงานตัว 08.30 น. (อ่าน 452) 28 พ.ค. 64
ประกาศเรื่องรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2564 รายงานตัว 08.30 น. (อ่าน 222) 28 พ.ค. 64
ประกาศเรื่องรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ สพม.กท.2 จัดหาที่เรียน รายงานตัว 13.00 น. (อ่าน 208) 28 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แยกตามห้องเรียน (มอบตัวเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 64) (อ่าน 363) 26 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 260) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนที่มีรายชื่อมารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 449) 22 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนระหว่างชั้นเรียน(จากโรงเรียนอื่น ) ม.2 ม.3ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 157) 21 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุ วินทวงศ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่เลื่อนชั้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 236) 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 447) 20 พ.ค. 64
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (MEP) รอบ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 220) 20 พ.ค. 64
แนวปฏิบัติในวันมอบตัวนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP รอบ 2 ปีการศึกษา 2564 และรายละเอียดค่าใช้จ่าย มอบตัววันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 143) 20 พ.ค. 64
กำหนดการรับหนังสือแบบเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 250) 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 116) 17 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 (อ่าน 100) 17 พ.ค. 64
การเตรียมตัว และแนวปฏิบัติการมาสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 120) 13 พ.ค. 64
การเตรียมตัว และแนวปฏิบัติการมาสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอาทิตย์ ที่ 23 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 134) 13 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ กำหนดการสอบและแนวปฏิบัติ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 182) 12 พ.ค. 64
การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 118) 05 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง ปฏิทินการสอบคัดเลือก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 แก้ไขตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 279) 30 เม.ย. 64
กำหนดการรับนักเรียนใหม่ (อ่าน 209) 30 เม.ย. 64
รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 274) 30 เม.ย. 64
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) (อ่าน 190) 28 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) (อ่าน 167) 28 เม.ย. 64