ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 65
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถชำระได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2565
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
รายละเอียด รถรับ-ส่งโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้น ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565ให้มารายงานตัว ในวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ลานโดมชมพูพระเกี้ยว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ให้มารายงานตัว ในวันพุธ ที่ 30 มีนาค
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระหว่างชั้นเรียน ระดับชั้น ม.2, ม.3 และ ม.5 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัว มอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65
ประกาศ การรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ประเภท ความสามารถพิเศษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65