ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระหว่างชั้น ปี2563 (อ่าน 37) 30 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รหัสการเข้าชั้นเรียน google classroom ม.1-6 (อ่าน 52) 25 พ.ค. 63
รหัสการเข้าชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ google classroom ม.1-6 (อ่าน 51) 25 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.2-3 ,ม.5-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 153) 18 พ.ค. 63
รายละเอียดการรับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่าน 150) 14 พ.ค. 63
ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทป (อ่าน 169) 13 พ.ค. 63
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 594) 30 เม.ย. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 112) 24 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEPรอบ 2 (อ่าน 203) 20 เม.ย. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกนาฎศิลป์ (อ่าน 157) 10 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคหกรรม (อ่าน 213) 10 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน (อ่าน 71) 10 เม.ย. 63
ประกาศโควิด -19 (อ่าน 139) 07 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การเฝ้ระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 434) 19 มี.ค. 63
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2563 (อ่าน 361) 18 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน MEP ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ( (อ่าน 230) 16 มี.ค. 63
ตรวจสอบผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษMini English Program (MEP) (อ่าน 248) 11 มี.ค. 63
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา (อ่าน 77) 27 ก.พ. 63
ปฏิทินวิชาการ เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 231) 27 ก.พ. 63
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 405) 20 ก.พ. 63
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 ปี 2563 (อ่าน 347) 19 ก.พ. 63
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 272) 18 ก.พ. 63
เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการนักเรียน 1 อัตรา (อ่าน 113) 06 ก.พ. 63