ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภา (อ่าน 52) 17 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่อง มาตราการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) (ฉบับที่ 2 (อ่าน 179) 03 ม.ค. 64
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น... (อ่าน 248) 09 ธ.ค. 63
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 11) 06 พ.ย. 63
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ตุลาคม 2563 (อ่าน 478) 28 ต.ค. 63
กำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 699) 17 ส.ค. 63
ผลการพิจารณารางวัลการประกวดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับ... (อ่าน 14) 14 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 437) 11 ส.ค. 63
การจัดการแข่งขันฟุตซอล รายการ Didier Futsal Youth League U18 (อ่าน 329) 03 ส.ค. 63
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 288) 02 ส.ค. 63
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 216) 31 ก.ค. 63
ชิงทุนการศึกษา วาดภาพหัวข้อ “รักแม่นะ” (หมดเขตส่งผลงาน 10 สิงหาคม 2563) (อ่าน 225) 29 ก.ค. 63
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา (อ่าน 271) 25 ก.ค. 63
กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 207) 25 ก.ค. 63
ประกาศลดเวลาคาบเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.ค. 2563 (อ่าน 261) 22 ก.ค. 63
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.๑๐ (อ่าน 233) 21 ก.ค. 63
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (อ่าน 411) 21 ก.ค. 63
ผลการจับสลากแบ่งสายฟุตซอล รุ่นอายุ 18 ปี ประเภท ข นัดแรกพบ ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม (อ่าน 197) 15 ก.ค. 63
กำหนดการ การเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน 156) 14 ก.ค. 63
ทีมฟุตซอล U-14 คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ RTH U14 Super Cup 2020 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (อ่าน 166) 10 ก.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าห้องโครงการห้องเรียนพิเศษ (เพชรกัลปพฤกษ์) และห้องเรียนวิทยาศาสตร์...ม.๔ (อ่าน 254) 29 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 291) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระหว่างชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 254) 29 มิ.ย. 63
ประกาศตารางเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7) 29 มิ.ย. 63
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการนำยานพาหนะเข้า-ออกบริเวณโรงเรียน (อ่าน 250) 27 มิ.ย. 63
ประกาศผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 465) 19 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (รอบ ๒) ประ (อ่าน 338) 18 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ (รอบ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 250) 17 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 233) 14 มิ.ย. 63
กำหนดการสอบจัดชั้นเรียนนักเรียน ม.1 และการสอบโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.4 (อ่าน 267) 13 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 254) 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 224) 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 248) 11 มิ.ย. 63
กำหนดการรับหนังสือแบบเรียน ม.2,3,5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 199) 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 324) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 270) 05 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือก น.ร.ชั้นม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEPรอบ2 (อ่าน 252) 04 มิ.ย. 63
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนระหว่างชั้น ปี2563 (อ่าน 353) 30 พ.ค. 63
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รหัสการเข้าชั้นเรียน google classroom ม.1-6 (อ่าน 248) 25 พ.ค. 63
รหัสการเข้าชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ google classroom ม.1-6 (อ่าน 261) 25 พ.ค. 63