จดหมายข่าว
ประชุมฝ่ายบริหาร เครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
การเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 65
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65
พิธีประดับพระเกี้ยว ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 แผนการเรียนธุรกิจการบิน ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 65
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 65
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
กิจกรรม “ค่ายเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 11” และครูสร้างชาติ กลุ่ม 17 จังหวัดภาคกลาง
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาโรงเรียน และเปิดแหล่งเรียนรู้โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาบดินทราเดชาเกษตรพัฒน์ (โคกหนองนาโมเดล) ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสะเต็มศึกษา
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
อัศวินเมืองหลวง แบงค๊อก บีทีเอส ร่วมพัฒนานักฟุตซอลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ สู่ความเป็นเลิศในอนาคตต่อไป
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
ร่วมงานวันคล้าย วันสถาปนาโรงเรียน และเปิดแหล่งเรียนรู้โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาบดินทราเดชาเกษตรพัฒน์ (โคกหนองนาโมเดล) ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณห้องเรียน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งเเวดล้อมเเละสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองจอก เข้ามา ตรวจสุขลักษณะของสถานที่โรงอาหาร และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากร้านค้า เพื่อตรวจวิเคราะห์ สารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
กิจกรรม สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
กิจกรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65
กิจกรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
พิธีประดับอินทรนู ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65