จดหมายข่าว
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
“วันวชิราวุธ”
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่มีทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
กิจกรรมเข้าค่าย (Day Camp) ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
ศึกษาดูงานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ให้การต้อนรับโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ที่ได้มาศึกษาดูงานกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายประสิทธิศักดิ์ สัตยะสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเกม24 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเพณีลอยกระทง ณ วัดวชิรธรรมาวาส
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 65
พิธีมุทิตาจิต
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
พิธีทอดกฐิน ณ วัดวชิรธรรมาวาส
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นายศตพร ตันเฮงฮวด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทพบุตรหลวงแพ่ง การประกวดเทพบุตรลอยกระทง ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
การประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูนันทิดา บุตรน้ำเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 65
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Canva สำหรับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 65
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนานักกีฬาฟุตบอล ระหว่าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กับ บริษัท เอพีดี สปอร์ต จำกัด
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 65