รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เฉลิมเกียรติ จันทร์ขำ (พี่อั้ม)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 2
อีเมล์ : aum123654@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : อู่ สุพจ เจริญยนต์
ตำแหน่ง : ลูกชาย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 46/1 หมู่7 เเขวง ออเงิน เขต สายไหม ถนน จตุโชติ กรุงเทพ 10220

วันที่บันทึกข้อมูล : 22 ธ.ค. 2556,17:16 น.   หมายเลขไอพี : 115.87.117.181


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล