ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพิเศษ (อ่าน 84) 09 มิ.ย. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 168) 24 พ.ค. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 119) 24 พ.ค. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 102) 24 พ.ค. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 157) 24 พ.ค. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.5 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 70) 24 พ.ค. 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 64) 24 พ.ค. 61
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 192) 22 พ.ค. 61
ผังห้องเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 128) 21 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ม.1 (อ่าน 350) 13 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ม.2 (อ่าน 862) 13 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ม.3 (อ่าน 496) 13 พ.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ม.4 (อ่าน 316) 13 พ.ค. 61
ตารางเรียน ม.1 (อ่าน 521) 12 พ.ค. 61
ตารางเรียน ม.2 (อ่าน 619) 12 พ.ค. 61
ตารางเรียน ม.3 (อ่าน 564) 12 พ.ค. 61
ตารางเรียน ม.4 (อ่าน 445) 12 พ.ค. 61
ตารางเรียน ม.5 (อ่าน 239) 12 พ.ค. 61
ตารางเรียน ม.6 (อ่าน 339) 12 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระหว่างชั้นเรียน (อ่าน 477) 04 พ.ค. 61
ผลการสอบสัมภาษณ์จ้างบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 166) 04 พ.ค. 61
รายละเอียดและรายชื่อนักเรียนที่ขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน ปี่การศึกษา 2561 (อ่าน 379) 30 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตััวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (รอบจัดที่เรียน) วันที่ 19 เมษายน 2561 (อ่าน 417) 18 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 (ประกาศ) (อ่าน 206) 18 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบ 2 (รายชื่อ) (อ่าน 219) 18 เม.ย. 61
ประกาศผลการจัดที่เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 (ประกาศ) (อ่าน 448) 17 เม.ย. 61
ประกาศผลการจัดที่เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 2) ปีการศึกษา 2561 (รายชื่อ) (อ่าน 526) 17 เม.ย. 61
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 (อ่าน 435) 08 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครงาน (อ่าน 254) 07 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 254) 07 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 495) 05 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น-ม.3-ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ (อ่าน 380) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น-ม.3-ที่ผ่านการคัดเลือก (อ่าน 225) 04 เม.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 838) 03 เม.ย. 61
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 379) 30 มี.ค. 61
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 433) 30 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เข้าต่อ ม.4(ประเภทความสามาถพิเศษ) (อ่าน 225) 30 มี.ค. 61
รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก (อ่าน 542) 26 มี.ค. 61
ผลการสอบประมวลความรู้ เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 636) 09 มี.ค. 61
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนม.๓ (เดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.๔ (่ต่อ) (อ่าน 901) 01 มี.ค. 61