ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 66
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
แบบรายงานการออกประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ม.4 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภท ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
ม.1 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภท ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 66
แนวปฏิบัติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ. . รับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 * (MEP) Mini English Program * วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ * วิทยาศาสตร์การกีฬา
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ. . รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 66
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
ตารางเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2/2565
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 65
ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม) ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65