ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเเรียนที่ขึ้นรถรับ-ส่งโรงเรียน สายที่ 11 (อ่าน 87) 03 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียนเข้าระหว่างชั้น (อ่าน 153) 03 พ.ค. 62
รายชื่อสอบห้องเรียนอัจฉริยะ (อ่าน 153) 03 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน (อ่าน 33) 03 พ.ค. 62
ประกาศเลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 229) 25 เม.ย. 62
รายลเอียดและจุดบริการรถรับ-ส่งนักเรียน ( เรียนปรับพื้นฐานม.1,4 ) 8 สาย (อ่าน 15) 20 เม.ย. 62
ตารางจัดกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 153) 19 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียนร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 167) 19 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียนร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 135) 19 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1อัตรา (อ่าน 94) 11 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) (อ่าน 240) 10 เม.ย. 62
ประกาศการจัดที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชุดที่ 1 (อ่าน 865) 10 เม.ย. 62
ประกาศการจัดที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชุดที่ 2 (อ่าน 302) 10 เม.ย. 62
ประกาศการจัดที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ชุดที่ 3 (อ่าน 320) 10 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 673) 06 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (อ่าน 449) 05 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 304) 27 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครคนสวน 1 อัตรา (อ่าน 141) 20 มี.ค. 62
รายละเอียดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบที่ 2 (อ่าน 688) 14 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 547) 13 มี.ค. 62
แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ม.1-ห้องเรียนปกติ ม.4 (อ่าน 1537) 01 มี.ค. 62
แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน (อ่าน 502) 28 ก.พ. 62
รายละเอียดการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) (อ่าน 355) 25 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาค ม.2 (อ่าน 224) 18 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาค ม.3 (อ่าน 177) 18 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาค ม.4 (อ่าน 164) 18 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาค ม.5 (อ่าน 132) 18 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาค ม.6 (อ่าน 137) 18 ก.พ. 62
ตารางสอบปลายภาค ม.1 (อ่าน 207) 18 ก.พ. 62
ลงชื่อสายรถทัศนศึกษา (อ่าน 132) 12 ก.พ. 62
จุดบริการรถโรงเรียนปี 2562 (อ่าน 271) 06 ก.พ. 62
ประกาศหยุดเรียน เนื่องจากภาวะฝุ่น PM 2.5 (อ่าน 186) 30 ม.ค. 62
ผลงานประกวดรณรงค์ลดพลาสติก รร.เตรียมอุดมฯสุวินทวงศ์ (อ่าน 139) 29 ม.ค. 62
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2562 (อ่าน 540) 29 ม.ค. 62
หนังสือแจ้งการสอบ O-NET ม.3 (อ่าน 218) 15 ม.ค. 62
หนังสือแจ้งการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 (อ่าน 194) 15 ม.ค. 62
แจ้งกำหนดการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 200) 02 ม.ค. 62
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ-งานนิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 221) 25 ธ.ค. 61
แบบประกาศสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาจีน ระดับนานาชาติ (อ่าน 262) 28 พ.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว..เจ้าหน้าที่โรเนียวเอกสาร 1 อัตรา (อ่าน 238) 20 พ.ย. 61